Zabezpieczenie przed przenikaniem ciepła przez ośrodek o wysokie przenikalności cieplnej. Pasywne pojemniki izotermiczne pozwalają na bezpieczny transport materiału biologicznego. Wielokrotnego użytku, pojemniki ze styropianu o różnej pojemności, w których można przechowywać lód, napoje, wodę i inne artykuły spożywcze. Gastronomiczne pojemniki transportowe. Specjalnie dedykowane dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, dla kawiarni i lodziarni. Służą do transportu żywności na odległość.

Do tymczasowej nadbudowy filaru użyto prefabrykowanych łączników (rysunek 6). Łącząc je taśmą wzmocnioną włóknem FIBERCOR, którą umieszczono w rowkach i spolimeryzowano w ciągu minuty. Następnie do szablonu uformowanego próżniowo nakładano cienką warstwę specjalnego plastyku FIBERCOR i również spolimeryzowano (rysunek 7).

Protezy ortopedyczne, zwykle kinetyczne, zastępują zarówno pod względem kształtu, jak i funkcji motorycznej utraconą lub porażoną kończynę. Na szeroką skalę w kardiochirurgii używa się protez zastawek serca, są także stosowane protezy naczyniowe wykorzystywane w chirurgii naczyniowej: protezy różnych odcinków aorty i naczyń tętniczych oraz żylnych.

Hodowla ludzkiej skóry ma dość krótką historię. Sama idea narodziła się już pod koniec lat 70., ale jeszcze do niedawna metodą in vitro (tj. w laboratorium) udawało się odtworzyć jedynie zewnętrzną jej część – naskórek. Teraz naukowcy potrafią już hodować wielowarstwowe twory, które zawierają również skórę właściwą, leżącą głębiej i decydującą o elastyczności i odporności.

W przypadku potrzeby długoterminowego wspomagania, czy to w długotrwałym procesie leczenia serca, czy też w pomostowaniu do transplantacji, konieczne jest zastosowanie urządzeń wspomagania pozwalających na leczenie pacjenta protezą serca w warunkach poza szpitalnych. Takie możliwości dają jedynie urządzenia implantowalne, napędzane przenośnymi sterownikami protez serca. Natomiast, dla możliwości bezterminowego, czyli permanentnego, zastąpienia lub wspomagania serca protezą, niezbędne jest wykorzystanie protez całkowicie wszczepialnych do ciała pacjenta.

Niewydolność serca

Choroby serca i układu krążenia stanowią wciąż jeden z najbardziej istotnych problemów społecznych, wpływając w sposób decydujący zarówno na długość życia człowieka jak również na czas jego aktywności zawodowej i społecznej. Czynnikiem w sposób bezpośredni obniżającym wydolność fizyczną człowieka, a pośrednio powodującym zaburzenia chorobowe w innych obszarach organizmu, jest niewydolność serca, która może rozwinąć się w przebiegu różnych chorób. Jest to stan kliniczny chorego, charakteryzujący się obniżeniem sprawności hemodynamicznej serca, czyli zdolności tego narządu do utrzymywania odpowiedniego poziomu przepływu krwi w organizmie. Konsekwencją niewydolności serca jest upośledzenie funkcji innych narządów organizmu, spowodowane ich niedokrwieniem. W przypadku krytycznej niewydolności serca powstaje bezpośrednie zagrożenie życia wywołane głębokim niedokrwiennym uszkodzeniem wszystkich narządów organizmu. Dlatego, w przypadkach głębokiej niewydolności, wobec której przeciwdziałanie farmakologiczne jest nieskuteczne, dla możliwości prowadzenia leczenia choroby serca a niejednokrotnie dla ratowania życia pacjenta, konieczne jest zastosowanie wsparcia funkcji hemodynamicznej serca urządzeniem mechanicznym, czyli zastosowanie mechanicznego wspomagania za pomocą protezy.

Biomateriał – materiał, z którego można produkować urządzenia i elementy, mające bezpośredni kontakt z tkankami organizmu. Z biomateriałów produkuje się implanty (np. protezy ortopedyczne, naczyniowe), a także pokrywa się nimi powierzchnie urządzeń wszczepianych do wnętrza organizmu (np. rozrusznik serca, sztuczne zastawki serca, elektrody endokawitarne, stenty), lub przeznaczonych do długotrwałego kontaktu z organizmem (np. rurki intubacyjne, cewniki, dreny, nici chirurgiczne).